Boeken van Jack Molenaar

Het eerste boek van Jack Molenaar verscheen in 2013. Dat was een thriller met de titel ‘Complot Sebastiaan.’  Twee jaar later verscheen 'Donker Verleden' en in 2017 lag de thriller 'Machtsstrijd' in de boekwinkels. 

Hij heeft een vlotte verteltrant en plaatst de gebeurtenissen rond zijn hoofdpersonen in een breed perspectief. Hij leidt zijn lezers langs de  verhaallijnen die op de voor- en achtergrond een rol spelen en weet daarbij altijd een centrale plaats in te ruimen voor zijn hoofdpersonen. Deze stijl laat zich het best vergelijken met de wisselende scenes in een film.  Hij neemt de lezers bij de hand en leidt hen naar plaatsen waar het verhaal ontstaat, groeit en eindigt.  Zijn boeken zijn daardoor makkelijk leesbaar en kenmerken zich door een vlotte verteltrant. 

De groeiende schare trouwe lezers kan in de loop van 2018 zijn vierde thriller met de titel 'Café het Einde' tegemoet zien. Dit verhaal gaat over Peter Vermeer, een man die door zijn vrouw in de steek wordt gelaten en in de zoektocht naar zijn kind het hoofd moet bieden aan niets ontziende criminelen. Met dit thema plaatst Molenaar zijn hoofdpersoon in een decor van geld, macht en grof geweld. De lezer krijgt gaandeweg meer sympathie voor diens doorzettingsvermogen en de oneindige moed die hem naar de verblijfplaats van zijn ontvoerde kind leidt.