Boeken van Jack Molenaar

Na de debuut thriller ‘Complot Sebastiaan’ is ook zijn tweede thriller met de titel ‘Donker Verleden’ aan een opmars begonnen. Hij heeft een vlotte verteltrant en plaatst de gebeurtenissen rond zijn hoofdpersonen in een breed perspectief. Zodoende worden de lezers ook meegevoerd in verhaallijnen die op de achtergrond een rol spelen. Deze stijl laat zich het best vergelijken met de wisselende scenes in een film.  Hij neemt zijn lezers bij de hand en voert hen naar plaatsen waar het verhaal ontstaat, groeit en eindigt.  

De groeiende schare trouwe lezers kan zijn derde thriller halverwege 2017 tegemoet zien.  Dit boek met de titel 'Machtsstrijd' gaat over een familiebedrijf dat het hoofd moet bieden aan een veeleisende investeringsbank die de zeggenschap over de onderneming opeist.  De familie weigert toe te geven en toeval of niet, korte tijd later belandt het gezin in een regelrechte nachtmerrie. Met dit thema wijkt Molenaar af van de gangbare paden en voert de lezer mee naar een wereld waarin corrumperende macht en intrigers aan de orde van de dag zijn.